Logo

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางคณิตศาสตร์

27 ส.ค. 2561 : 21:45 2165

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางคณิตศาสตร์ วันที่ 24 สิงหาคม 2561...

ข่าวกิจกรรม

ประเมินคุณภาพสถานศึกษาคุณธรรม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

15 ส.ค. 2561 : 16:42 / 41 1970

คณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาคุณธรรม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าประเมิน ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมบุรีรายา...


ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล

15 ส.ค. 2561 : 16:37 / 77 2050

นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ให้กับกีฬาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เวสสุวรรณเกมส์” ระหว่างวันที่ 14 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดอุดรธานี ที่ผ่านมานั้น ...

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม ๕ ส. เฉลิมพระเกียรติ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม

15 ส.ค. 2561 : 16:34 / 45 1050

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม...


ข่าวกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

15 ส.ค. 2561 : 16:30 / 45 1987

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญกตเวทีน้อมลำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพร...

ข่าวกิจกรรม

ประเมินการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ประจำจังหวัด

15 ส.ค. 2561 : 16:21 / 79 2503

คณะกรรมการประเมินศูนย์จากการแต่งตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าประเมินงานการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ประจำจังหวัด ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมบุรีรายา...


2021-03-11 - 2021-03-11
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประเภท สถานศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

1900-12-22 - 1900-12-31
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เรื่อง การเปิดเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2020-02-25 - 2020-02-26
หนึ่งความภูมิใจ แชมป์หุ่นยนต์กู้ภัย 4 สมัยระดับชาติ ทีมเซราะกราวโรบอท วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

2020-02-18 - 2020-02-18
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ ปัญฑารีย์ สำราญศิลป์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

2020-02-21 - 2020-02-21
โรงทานกล้วย กล้วย ครั้งที่ 244

2020-02-21 - 2020-02-21
ตักบาตรพระ รับธรรมะยามเช้า ครั้งที่ 647