Logo

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ติดต่อเรา

เวลาทำการ

  • ระดับที่เปิดสอน : ปวช - ปวส
  • วัน-เวลา เปิด-ปิด : จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.