Logo

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์

29 ส.ค. 2561 : 17:44 / 31 2255

บริษัท ศรีไพศาล สุรินทร์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ และห้างหุ้นส่วน จำกัด บุรีรัมย์ แสงเจริญการยาง ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยียานยนต์ ในวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมบุรีรายา...

ข่าวกิจกรรม

โรงทานกล้วย กล้วย ครั้งที่ 203 ปีที่ 7

29 ส.ค. 2561 : 17:26 / 61 1921

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการโรงทานกล้วย กล้วย ครั้งที่ 203 ปีที่ 7 วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ลานขจีวรรณ...


ข่าวกิจกรรม

ตักบาตรพระรับธรรมะยามเช้า ครั้งที่ 605 ปีที่ 7

29 ส.ค. 2561 : 17:24 / 57 2059

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการตักบาตรพระรับธรรมะ ครั้งที่ 605 ปีที่ 7 วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ลานขจีวรรณ...

ข่าวกิจกรรม

เยาวชนต้นแบบ “เก่ง และ ดี”

29 ส.ค. 2561 : 17:10 / 54 2002

ชมรม To Be Number One จัดกิจกรรม เพื่อค้นหาตัวแทนเยาวชนต้นแบบ “เก่ง และ ดี” To Be Number One Idol ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ลานขจีวรรณ...


ข่าวกิจกรรม

ประกวดดนตรี ห่างไกลยาเสพติด เจแปนนิส เรโทร ซุปเปอร์ คับ

28 ส.ค. 2561 : 16:41 / 45 2164

ชมรมดนตรีและนันทนาการ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ร่วมกับ บริษัทบุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด จัดโครงการ “ประกวดดนตรี ห่างไกลยาเสพติด เจแปนนิส เรโทร ซุปเปอร์ คับ” วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์...

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

27 ส.ค. 2561 : 21:47 2353

โครงการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ วันที่ 24 สิงหาคม 2561...


2021-03-11 - 2021-03-11
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประเภท สถานศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

1900-12-22 - 1900-12-31
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เรื่อง การเปิดเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2020-02-25 - 2020-02-26
หนึ่งความภูมิใจ แชมป์หุ่นยนต์กู้ภัย 4 สมัยระดับชาติ ทีมเซราะกราวโรบอท วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

2020-02-18 - 2020-02-18
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ ปัญฑารีย์ สำราญศิลป์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

2020-02-21 - 2020-02-21
โรงทานกล้วย กล้วย ครั้งที่ 244

2020-02-21 - 2020-02-21
ตักบาตรพระ รับธรรมะยามเช้า ครั้งที่ 647