ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

โรงทานกล้วย กล้วย ครั้งที่ 197

6 ก.ค. 2561 : 12:49 / 91 2754

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการโรงทานกล้วย กล้วย ในวันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 197 เป็นปีที่ 7 ต่อเนื่อง ณ ลานขจีวรรณ เมนูโรงทาน ข้าวเกรียบกุ้ง ผัลหมี่...

ข่าวกิจกรรม

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

4 ก.ค. 2561 : 17:16 / 86 1889

นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 ณ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์...


ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบอลเลย์บอล และบาสเกตบอล

3 ก.ค. 2561 : 02:29 / 13 1235

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบอลเลย์บอล และบาสเกตบอล ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2561...

ข่าวกิจกรรม

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

3 ก.ค. 2561 : 02:25 / 7 2071

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์...


ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561

3 ก.ค. 2561 : 01:41 / 21 2199

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ดำเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์...

ข่าวกิจกรรม

พิธีไหว้ครู

2 ก.ค. 2561 : 13:43 / 1 6058

พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง...


2021-03-11 - 2021-03-11
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประเภท สถานศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

1900-12-22 - 1900-12-31
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เรื่อง การเปิดเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2020-02-25 - 2020-02-26
หนึ่งความภูมิใจ แชมป์หุ่นยนต์กู้ภัย 4 สมัยระดับชาติ ทีมเซราะกราวโรบอท วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

2020-02-18 - 2020-02-18
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ ปัญฑารีย์ สำราญศิลป์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

2020-02-21 - 2020-02-21
โรงทานกล้วย กล้วย ครั้งที่ 244

2020-02-21 - 2020-02-21
ตักบาตรพระ รับธรรมะยามเช้า ครั้งที่ 647