จดหมายข่าว

จดหมายข่าว

PR175 มุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2565

9 ม.ค. 2566 : 16:09 26

PR175 มุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2565...

จดหมายข่าว

PR174 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมสุขภาพและออกกำลังกายและการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันธ์ภายในองค์กร

9 ม.ค. 2566 : 16:08 20

PR174 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมสุขภาพและออกกำลังกายและการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันธ์ภายในองค์กร...


จดหมายข่าว

PR173 โครงการทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2565

9 ม.ค. 2566 : 16:07 19

PR173 โครงการทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2565...

จดหมายข่าว

PR172 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

9 ม.ค. 2566 : 16:07 22

PR172 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565...


จดหมายข่าว

PR171 กิจกรรมมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2565

9 ม.ค. 2566 : 16:06 25

PR171 กิจกรรมมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2565...

จดหมายข่าว

PR170 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษารูปแบบออน์ไลน์ (Rtraining) หลักสูตร เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

9 ม.ค. 2566 : 16:06 17

PR170 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษารูปแบบออน์ไลน์ (Rtraining) หลักสูตร เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับ ตำแหน่งครูผู้ช่วย...