จดหมายข่าว

จดหมายข่าว

PR100 มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานและนิเทศการดำเนินงานให้แก่คุณครูจ้างสอนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

22 พ.ค. 2567 : 16:58 27

PR100 มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานและนิเทศการดำเนินงานให้แก่คุณครูจ้างสอนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566...

จดหมายข่าว

PR99 กำหนดการทิศทางขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์) ในรูปแบบออนไลน์

22 พ.ค. 2567 : 16:57 22

PR99 กำหนดการทิศทางขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์) ในรูปแบบออนไลน์...


จดหมายข่าว

PR98 การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษารับทุนการศึกษาราชกุมาร

22 พ.ค. 2567 : 16:57 23

PR98 การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษารับทุนการศึกษาราชกุมาร...

จดหมายข่าว

PR97 แนะแนวและประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปเปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)

22 พ.ค. 2567 : 16:57 21

PR97 แนะแนวและประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปเปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)...


จดหมายข่าว

PR96 ตรวจสุขภาพ และตรวจปัสสาวะ ระดับชั้นปวส และ นักศึกษาปริญญาตรี ภาคเรียนที่1/2566

22 พ.ค. 2567 : 16:56 21

PR96 ตรวจสุขภาพ และตรวจปัสสาวะ ระดับชั้นปวส และ นักศึกษาปริญญาตรี ภาคเรียนที่1/2566...

จดหมายข่าว

PR95 ตรวจสุขภาพ และตรวจปัสสาวะ ระดับชั้นปวข1 - ปวช3 ภาคเรียนที่1/2566

22 พ.ค. 2567 : 16:56 22

PR95 ตรวจสุขภาพ และตรวจปัสสาวะ ระดับชั้นปวข1 - ปวช3 ภาคเรียนที่1/2566...