จดหมายข่าว

จดหมายข่าว

PR94 " ผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาและศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา "

21 มิ.ย. 2565 : 00:06 0

PR94 " ผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาและศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา "...

จดหมายข่าว

PR93 "วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนิวเซราะกราว ได้รับรางวัล "" รองชนะเลิศลำดับที่ 3 "" หุ่นยนต์ ABU ในงานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี"

21 มิ.ย. 2565 : 00:06 0

PR93 "วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนิวเซราะกราว ได้รับรางวัล "" รองชนะเลิศลำดับที่ 3 "" หุ่นยนต์ ABU ในงานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี"...


จดหมายข่าว

PR92 "วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ขอแสดงความยินดีกับ ทีมศรีอินทนิล ได้รับรางวัล "" รองชนะเลิศลำดับที่ 1 "" หุ่นยนต์บริการทางการแพทย์อาชีวศึกษา ในงานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวั

21 มิ.ย. 2565 : 00:05 0

PR92 "วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ขอแสดงความยินดีกับ ทีมศรีอินทนิล ได้รับรางวัล "" รองชนะเลิศลำดับที่ 1 "" หุ่นยนต์บริการทางการแพทย์อาชีวศึกษา ในงานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวั...

จดหมายข่าว

PR91 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันไหว้ครู

21 มิ.ย. 2565 : 00:05 16

PR91 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ...


จดหมายข่าว

PR90 "ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา"

20 มิ.ย. 2565 : 23:51 0

PR90 "ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา"...

จดหมายข่าว

PR89 อบรมการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ สำหรับบุคลากรที่มาปฏิบัติงานใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2565

20 มิ.ย. 2565 : 23:50 0

PR89 อบรมการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ สำหรับบุคลากรที่มาปฏิบัติงานใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2565...