จดหมายข่าว

จดหมายข่าว

PR.192 โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2565

17 ม.ค. 2565 : 09:23 6

PR.192 โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2565...

จดหมายข่าว

PR.191 BTEC FOOTBALL SEASON 2021

17 ม.ค. 2565 : 09:21 7

PR.191 BTEC FOOTBALL SEASON 2021...


จดหมายข่าว

PR.190 เปิดงานแข่งขันฟุตซอลครั้งที่1 ณ ศูนย์การเรียนลำปลายมาศ

17 ม.ค. 2565 : 09:21 6

PR.190 เปิดงานแข่งขันฟุตซอลครั้งที่1 ณ ศูนย์การเรียนลำปลายมาศ...

จดหมายข่าว

PR.189 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา เนื่องในโอกาสทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ขึ้นอาคารแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน และบ้านพักครู

17 ม.ค. 2565 : 09:20 5

PR.189 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา เนื่องในโอกาสทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ขึ้นอาคารแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน และบ้านพักครู ...


จดหมายข่าว

PR.188 เข้ารับการตรวจ ATK

17 ม.ค. 2565 : 09:20 5

PR.188 เข้ารับการตรวจ ATK...

จดหมายข่าว

PR.187 ฟุตบอลกระชับมิตร

17 ม.ค. 2565 : 09:19 5

PR.187 ฟุตบอลกระชับมิตร...