เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตารอบที่ 2)

เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตารอบที่ 2)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตารอบที่ 2)

ระดับ ปวช ปวส และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ที่มีรายชื่อให้เข้ารับการสัมภาษณ์ออนไลน์

ในวันที่ 7 มีนาคม 2564  เวลา 08.00-16.00 น.

 

คลิกอ่านประกาศ

ประกาศรายชื่อ  ระดับ  ประกาศนียบีตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศรายชื่อ  ระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สายตรง
ประกาศรายชื่อ  ระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาย ม.6  ต่างสาขา
ประกาศรายชื่อ  ระดับ  ปริญญาตรี
ความคิดเห็น

QRCODE

ข่าวเด่น