ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โควต้ารอบ2 มอบตัวออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 หากไม่รายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ (อ่านเพิ่มเติมในลิ้งค์ประกาศ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โควต้ารอบ2 มอบตัวออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 หากไม่รายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ (อ่านเพิ่มเติมในลิ้งค์ประกาศ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โควต้ารอบ2

มอบตัวออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564

หากไม่รายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ (อ่านเพิ่มเติมในลิ้งค์ประกาศ)

คลิกอ่านประกาศ

ประกาศรายชื่อระดับ ปวช.

ประกาศรายชื่อระดับ  ปวส.สายตรง

ประกาศรายชื่อระดับ  ปวส.ม.6หรือ-ปวช.ต่างสาขา

ประกาศรายชื่อระดับ  ปริญญาตรี

 
ความคิดเห็น

QRCODE

ข่าวเด่น