ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564

#โปรดอ่านรายละเอียดในประกาศให้ครบถ้วน
#หากไม่รายงานและมอบตัวการเป็นนักศึกษา (ออนไลน์)ตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
ความคิดเห็น

ไฟล์ดาวน์โหลด

1 ประกาศรายชื่อมอบตัว-รอบปกติ-ปริญญาตรี-64.pdf 0
2 ประกาศรายชื่อมอบตัว-รอบปกติ-ปวช.-64.pdf 0
3 ประกาศรายชื่อมอบตัว-รอบปกติ-ปวส.64.pdf 0

QRCODE

ข่าวเด่น