ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่สมัครเข้าศึกษาต่อ (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่สมัครเข้าศึกษาต่อ (รอบทั่วไป) ที่มีสิทธิ์ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์ออนไลน์) เพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้ารับการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์ออนไลน์)  

ตามสาขางานของตนเอง  สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์ในวันอาทิตย์ที่  2  พฤษภาคม  2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.

 
ความคิดเห็น

ไฟล์ดาวน์โหลด

1 ประกาศวิทยาลัย-ปวช..pdf 0
2 ประกาศวิทยาลัย-ปวส..pdf 0
3 ประกาศวิทยาลัย-ปริญญาตรี.pdf 0

QRCODE

ข่าวเด่น