ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ

ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2560

คลิ๊ก

ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2561

คลิ๊ก

ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2562

คลิ๊ก

ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2563

คลิ๊ก