Logo

โครงการขับเคลื่อนตามนโยบาย

 

  1. โครงการ วันต่อต้านยาเสพติดโลก  วันที่ 26 มิถุนายน 2567
        นายภูวดล มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ประธานในพิธี และ ได้อ่านสานจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี​ มอบสารเนื่องในวันต่อต้าน​ยาเสพติด​โลก​ ประจำปี​ 2567 รวมพลังไทย สร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา และได้ให้โอวาทแก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมในกิจกรรมฯ ในครั้งนี้     ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

 

  2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัล
        นายภูวดล มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ประธานในพิธีโครงการเพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัล ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาที่มีความสนใจในการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ในวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคาร 1 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

 

  3. โครงการ "การประเมินสุขาดีมีความสุข"
        เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ นายภูวดล มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน โครงการสุขาดี มีความสุข ระดับจังหวัด โดยมีผู้อำนวยการทุกสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ประเมินเพื่อให้คะแนนและประกาศผล มาตรฐานระดับดาว ในลำดับต่อไป