2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม   ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ความคิดเห็น

QRCODE

ข่าวเด่น