โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

Link รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โดยใช้สิทธิ์รับสมัครตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวช. Link รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โดยใช้สิทธิ์รับสมัครตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวส. (สายตรง) Link รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โดยใช้สิทธิ์รับสมัครตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวส. (สาย ม.6 หรือ ปวช.ต่างสาขา) Link รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โดยใช้สิทธิ์รับสมัครตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับ ปริญญาตร
ความคิดเห็น

QRCODE

ข่าวเด่น