วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา  เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา  2565  

1.กรอกข้อมูลสมัครเรียน และยื่นเอกสารการสมัครออนไลน์ วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ http://admission.vec.go.th

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 มีนาคม 2565

3.สอบสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 27 มีนาคม 2565

4.มอบตัวและชำระเงินในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 3 - 4 เมษายน 2565 ผ่านเว็บไซต์ http://sites.google.com/btec.ac.th/regis65
ความคิดเห็น

ไฟล์ดาวน์โหลด

1 ประกาศรับสมัครรอบทั่วไปวันที่9-13มีนาคม2565.pdf 0

QRCODE

ข่าวเด่น