ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตา) ระดับ ปวช. , ปวส. และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตา) ระดับ ปวช. , ปวส. และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตา) ระดับ ปวช. , ปวส. และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

โดยการรับสมัครตรง (โควตา) ระดับ ปวช. , ปวส. และปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2564

 

โปรดอ่าน นักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้ทุกคน ให้เข้าดำเนินการสมัครเรียนในระบบออนไลน์ (ตามข้อ 2 ขั้นตอนกรอกใบสมัครเรียน) ภายในวันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2564 ก่อนเวลา16.oo น. หากไม่ดำเนินการดังแจ้ง จะไม่มีรายชื่อในระบบรับสมัคร

1 ประกาศ-สอบสัมภาษณ์ รอบ การรับสมัครตรง (โควตา)

2 ขั้นตอนกรอกใบสมัครเรียน

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์-ปวช.

4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปวส.สายตรง

5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปวส.สาย ม.6 ต่างสาขา

6  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.ตรี
ความคิดเห็น

ไฟล์ดาวน์โหลด

1 1 ประกาศ-สอบสัมภาษณ์ รอบ การรับสมัครตรง (โควตา).pdf 0

QRCODE

ข่าวเด่น