ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  หมวดวิชาพลานามัย

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  หมวดวิชาพลานามัย

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน    จำนวน        2  อัตรา

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  หมวดวิชาพลานามัย  จำนวน  2  อัตรา

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ - 2  ธันวาคม  2563
ความคิดเห็น

QRCODE

ข่าวเด่น