ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564

มอบตัว (ออนไลน์) ในระหว่างวันที่20 - 22 มกราคม 2564

โปรดอ่านรายละเอียดตามประกาศ
ความคิดเห็น

ไฟล์ดาวน์โหลด

1 ปริญญาตรี.pdf 0
2 ปวช.pdf 0
3 ปวส.สายตรง.pdf 0
4 ปวส.สายม.6หรือต่างสาขา แก้ไข.pdf 0

QRCODE

ข่าวเด่น