คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู

คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู
ความคิดเห็น

ไฟล์ดาวน์โหลด

1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูชำนาญการ.zip 0
2 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูชำนาญการพิเ.zip 0
3 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูเชี่ยวชาญ.zip 0
4 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูเชี่ยวชาญพิ.zip 0
5 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูผู้ช่วย.zip 0

QRCODE

ข่าวเด่น